Program "Czyste Powietrze"

  Realizacja Programu Priorytetowego Czyste Powietrze na terenie gmin województwa mazowieckiego — stan na dzień 30.06.2023 r.

 

Powiat

Gmina

Liczba złożonych wniosków

Liczba zawartych umów

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć

Kwota wypłaconych dotacji

Otwock

464

372

212

2 913 795,28

 

 

 

 

Wobec narastającego problemu wynikającego z działań nieuczciwych instalatorów pomp ciepła Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wypracował komunikat dostępny pod linkiem:

https://czystepowietrze.gov.pl/sprawdz-oferte-na-swoje-nowe-zrodlo-ciepla/

 

 

"Czyste Powietrze" to rządowy program dotacji. Umożliwia uzyskanie wsparcia przy wymianie pieca oraz termomodernizacji budynku jednorodzinnego.

Szczegóły programu

Kalkulator dotacji

Najczęstsze pytania i odpowiedzi

ZMIANY W PROGRAMIE " CZYSTE POWIETRZE" OD 03.01.2023r. 

Poniżej aktualny link do materiałów :

189_-nowa-broszura-Czyste-Powietrze_drukarka.pdf (czystepowietrze.gov.pl)

 

Dla kogo?

  1. Dla właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych maksymalnie dwulokalowych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.
  2. Dochód roczny Wnioskodawcy nie może przekroczyć 135 000 zł. Jest to kryterium finansowe, które pozwala na wsparcie osób o ograniczonych możliwościach finansowych.
  3. budynku, który chcesz objąć programem, nie może być prowadzona działalność gospodarcza lub jej powierzchnia nie może przekraczać 30%. Program skupia się na wsparciu inwestycji w domach mieszkalnych, a nie w budynkach komercyjnych.
  4. Dotyczy budynków, na które uzyskano pozwolenie na budowę domu przed 2014 rokiem.

Na co?
Dofinansowanie wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy, oraz przeprowadzenia niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku.

Ile dostaniesz dotacji? - To zależy od Twoich dochodów. W programie obowiązuje zasada - im niższe są Twoje dochody tym wyższa dotacja

Dotacja może wynosić do 66 000 zł netto dla podstawowego poziomu dofinansowania, 99 000 zł netto dla podwyższonego poziomu dofinansowania, 135 000 zł netto do najwyższego poziomu dofinansowania.

 

Wnioski o udzielenie dotacji należy składać drogą internetową:

- Poprzez Mobilnego Doradcę działającego w Urzędzie Miasta Otwocka

- Osoby posiadające PROFIL ZAUFANY - na stronie: https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-programu-czyste-powietrze 

- W wersji papierowej za pośrednictwem serwisu GWD: gwd.nfosigw.gov.pl wniosek wypełniasz elektronicznie, następnie drukujesz, podpisujesz ręcznie i wraz z załącznikami wysyłasz do wfośigw lub składasz do wfośigw przez gminny punkt konsultacyjno – informacyjny.

- w formie DOTACJI przeznaczonej na spłatę kredytu bankowego wniosek wypełniasz w okienku bankowym (lista banków dostępna jest na stronie czystepowietrze.gov.pl).

 

Miasto Otwock prowadzi Punkt Konsultacyjno - Informacyjny programu "Czyste Powietrze". W ramach tej działalności w Urzędzie Miasta (bud. C pok. 4) można otrzymać materiały informacyjne dotyczące programu.

Przy Urzędzie Miasta Otwocka działa również mobilny Gminny Doradca ds. programu "Czyste Powietrze". Doradca może przyjechać, spotkać się z chętnymi w domu i pomóc wypełnić wniosek o udzielenie dotacji.

Numer telefonu mobilnego doradcy ds. programu "Czyste Powietrze":

Dominik Pytlak   512-623-199 (w godz. 16-20)

Kontakt od poniedziałku do piątku w powyższych godzinach